(1)
Broodryk, C. New Afrikaans-Language Cinemas / Nuwe Afrikaanstalige Rolprentrigtings. Tydskr Letterkd 2023, 60, 1-11.