(1)
Loubser, H. Plante Kan Praat (Jeanne Goosen). Tydskr Letterkd 2011, 48, 217.