(1)
Anker, J. Wederkoms. Die Lewe En Geskiedenis Van Jannes Hoop (Louis Kruger). Tydskr Letterkd 2010, 47, 180.