(1)
Lemmer, E. ‘An Entangled bank’: Evolusionêre Patrone in Die Winterbach-Tweeluik Klaaglied Vir Koos En Erf. Tydskr Letterkd 2013, 50, 89-105.