Senekal, B., & Kotzé, E. (2021). Die vermeldingsnetwerk van gekanoniseerde Afrikaanse skrywers in die Afrikaanse literatuurstudie (2000–2020). Tydskrif Vir Letterkunde, 58(2), 46–60. https://doi.org/10.17159/tl.v58i2.10473