van Niekerk, J. (2022). Afrika-oraliteit by Eugène Marais: die wisselwerking tussen enkele “Sangedigte” en Dwaalstories. Tydskrif Vir Letterkunde, 59(3), 73–95. https://doi.org/10.17159/tl.v59i3.12069