Basson, E. (2021). As die Cape Flats kon praat (Brian Fredericks) . Tydskrif Vir Letterkunde, 58(2), 137–139. https://doi.org/10.17159/tl.v58i2.12203