Crous, M. (2022). In die gees van die Dionisiese: Marlene van Niekerk se aanhangersbrief aan Freddy Mercury . Tydskrif Vir Letterkunde, 59(2), 29–39. https://doi.org/10.17159/tl.v59i2.13422