Viljoen, L. (2022). Ons het ver […] versit: Gedigte, toesprake, onderhoude, met ’n essay deur Hein Willemse (Patrick J. Petersen). Tydskrif Vir Letterkunde, 59(2), 90–91. https://doi.org/10.17159/tl.v59i2.14227