van der Merwe, K., & Willemse, H. (2022). ’n Onderhoud met Kirby van der Merwe oor Eugene. Tydskrif Vir Letterkunde, 59(2), 1–9. https://doi.org/10.17159/tl.v59i2.14271