Braaf, P. (2016). Huldeblyk: Adam Small (1936-2016). Tydskrif Vir Letterkunde, 53(2), 186–187. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.53i2.1492