Britz, D., & Broodryk, C. (2023). The post-heroism of Stuur Groete aan Mannetjies Roux and Verraaiers. Tydskrif Vir Letterkunde, 60(1), 31–41. https://doi.org/10.17159/tl.v60i1.15059