van Heerden, N. (2016). Ikarus (Deon Meyer). Tydskrif Vir Letterkunde, 53(2), 208–212. https://doi.org/10.17159/tvl.v.53i2.24