Senekal, I. (2023). Plunder (Antjie Krog). Tydskrif Vir Letterkunde, 60(1), 77–78. https://doi.org/10.17159/tl.v60i1.16414