Senekal, B. (2014). ’n Nuwe wildernis (Ben Viljoen). Tydskrif Vir Letterkunde, 51(2), 189. https://doi.org/10.4314/tvl.v51i2.20