van Zyl, W. (2014). Reinaard die vos, die wrede een met die rooi baard (Henri van Daele, vertaal deur Daniel Hugo). Tydskrif Vir Letterkunde, 51(2), 208. https://doi.org/10.4314/tvl.v51i2.30