Crous, M. (2015). Skulp (Hennie Aucamp). Tydskrif Vir Letterkunde, 52(1), 244. https://doi.org/10.4314/tvl.v52i1.22