Anker, J. (2015). Spoortvat: Jeugherinneringe van Suid-Afrikaanse skrywers (Riana Scheepers en Leti Kleyn, samest.). Tydskrif Vir Letterkunde, 52(1), 255. https://doi.org/10.4314/tvl.v52i1.28