Coetser, J. L. (2012). Voorstellings van verset in drie Adam Small-dramas: Kanna hy kô hystoe, Joanie Galant-hulle en Krismis van Map Jacobs. Tydskrif Vir Letterkunde, 49(1), 51–69. https://doi.org/10.4314/tvl.v49i1.5