Loubser, H. (2011). Plante kan praat (Jeanne Goosen). Tydskrif Vir Letterkunde, 48(1), 217. https://doi.org/10.17159/tl.v48i1.2399