Anker, J. (2010). Wederkoms. Die lewe en geskiedenis van Jannes Hoop (Louis Kruger). Tydskrif Vir Letterkunde, 47(1), 180. https://doi.org/10.17159/tl.v47i1.3397