Combrink, A., Greyling, F., & du Plessis, H. (2008). Uit die oogpunt van die buitestander: Die rol van identiteit en ruimte in die skep van ’n gemeenskapseie jeugnovelle. Tydskrif Vir Letterkunde, 45(2), 32–47. https://doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29736