Willemse, H. (2018). Keorapetse Kgotsitsile (1938-2018). Tydskrif Vir Letterkunde, 55(1), 170–173. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.55i1.4622