Lemmer, E. (2013). ‘An entangled bank’: Evolusionêre patrone in die Winterbach-tweeluik Klaaglied vir Koos en erf. Tydskrif Vir Letterkunde, 50(3), 89–105. https://doi.org/10.17159/tl.v50i3.5114