De Korte, I. (2020). Vervleg (Petro Hansen). Tydskrif Vir Letterkunde, 57(2), 125–127. https://doi.org/10.17159/tl.v57i2.8534