van Niekerk, Jacomien. 2022. “Afrika-Oraliteit by Eugène Marais: Die Wisselwerking Tussen Enkele ‘Sangedigte’ En Dwaalstories”. Tydskrif Vir Letterkunde 59 (3):73-95. https://doi.org/10.17159/tl.v59i3.12069.