Basson, Earl. 2021. “As Die Cape Flats Kon Praat (Brian Fredericks) ”. Tydskrif Vir Letterkunde 58 (2):137-39. https://doi.org/10.17159/tl.v58i2.12203.