Crous, Marius. 2022. “In Die Gees Van Die Dionisiese: Marlene Van Niekerk Se Aanhangersbrief Aan Freddy Mercury ”. Tydskrif Vir Letterkunde 59 (2):29-39. https://doi.org/10.17159/tl.v59i2.13422.