Viljoen, Louise. 2022. “Ons Het Ver […] Versit: Gedigte, Toesprake, Onderhoude, Met ’n Essay Deur Hein Willemse (Patrick J. Petersen)”. Tydskrif Vir Letterkunde 59 (2):90-91. https://doi.org/10.17159/tl.v59i2.14227.