Braaf, Peter. 2016. “Huldeblyk: Adam Small (1936-2016)”. Tydskrif Vir Letterkunde 53 (2):186-87. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.53i2.1492.