Senekal, Burgert. 2014. “’n Nuwe Wildernis (Ben Viljoen)”. Tydskrif Vir Letterkunde 51 (2):189. https://doi.org/10.4314/tvl.v51i2.20.