van Zyl, Wium. 2014. “Reinaard Die Vos, Die Wrede Een Met Die Rooi Baard (Henri Van Daele, Vertaal Deur Daniel Hugo)”. Tydskrif Vir Letterkunde 51 (2):208. https://doi.org/10.4314/tvl.v51i2.30.