Senekal, Burgert. 2013. “Die Water Wat Verby Is (Johan En Ria Smuts)”. Tydskrif Vir Letterkunde 50 (1):164. https://doi.org/10.4314/tvl.v50i1.26.