Anker, Johan. 2010. “Wederkoms. Die Lewe En Geskiedenis Van Jannes Hoop (Louis Kruger)”. Tydskrif Vir Letterkunde 47 (1):180. https://doi.org/10.17159/tl.v47i1.3397.