Willemse, Hein. 2018. “Keorapetse Kgotsitsile (1938-2018)”. Tydskrif Vir Letterkunde 55 (1):170-73. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.55i1.4622.