Galloway, Francis. 2004. “‘Ek Is Nie Meer Een Van Ons nie’: Breyten En Die Volk”. Tydskrif Vir Letterkunde 41 (1):5-38. https://doi.org/10.4314/tvl.v41i1.29658.