Roux, Justus. 2019. “Die Storie Van Afrikaans Uit Europa En Van Afrika: Deel 1 (W. A. M. Carstens En E. H. Raidt)”. Tydskrif Vir Letterkunde 56 (1):164-68. https://doi.org/10.17159/2309-9070/tvl.v.56i1.6303.