De Korte, Ilse. 2020. “Vervleg (Petro Hansen)”. Tydskrif Vir Letterkunde 57 (2):125-27. https://doi.org/10.17159/tl.v57i2.8534.