Senekal, B. and Kotzé, E. (2021) “Die vermeldingsnetwerk van gekanoniseerde Afrikaanse skrywers in die Afrikaanse literatuurstudie (2000–2020)”, Tydskrif vir Letterkunde, 58(2), pp. 46–60. doi: 10.17159/tl.v58i2.10473.