van Niekerk, J. (2022) “Afrika-oraliteit by Eugène Marais: die wisselwerking tussen enkele ‘Sangedigte’ en Dwaalstories”, Tydskrif vir Letterkunde, 59(3), pp. 73–95. doi: 10.17159/tl.v59i3.12069.