Basson, E. (2021) “As die Cape Flats kon praat (Brian Fredericks) ”, Tydskrif vir Letterkunde, 58(2), pp. 137–139. doi: 10.17159/tl.v58i2.12203.