Winterbach, I. and Human, T. (2021) “Van pelgrims en planete: ’n Onderhoud met Ingrid Winterbach”, Tydskrif vir Letterkunde, 58(2), pp. 122–124. doi: 10.17159/tl.v58i2.12294.