Crous, M. (2022) β€œIn die gees van die Dionisiese: Marlene van Niekerk se aanhangersbrief aan Freddy Mercury ”, Tydskrif vir Letterkunde, 59(2), pp. 29–39. doi: 10.17159/tl.v59i2.13422.