van der Merwe, K. and Willemse, H. (2022) “’n Onderhoud met Kirby van der Merwe oor Eugene”, Tydskrif vir Letterkunde, 59(2), pp. 1–9. doi: 10.17159/tl.v59i2.14271.