Britz, D. and Broodryk, C. (2023) “The post-heroism of Stuur Groete aan Mannetjies Roux and Verraaiers”, Tydskrif vir Letterkunde, 60(1), pp. 31–41. doi: 10.17159/tl.v60i1.15059.