Human, T. (2016) “Vlakwater (Ingrid Winterbach)”, Tydskrif vir Letterkunde, 53(2), pp. 221–223. doi: 10.17159/tvl.v.53i2.29.