Senekal, B. (2014) “’n Nuwe wildernis (Ben Viljoen)”, Tydskrif vir Letterkunde, 51(2), p. 189. doi: 10.4314/tvl.v51i2.20.