Senekal, B. (2013) “Die water wat verby is (Johan en Ria Smuts)”, Tydskrif vir Letterkunde, 50(1), p. 164. doi: 10.4314/tvl.v50i1.26.