Coetser, J. L. (2012) “Voorstellings van verset in drie Adam Small-dramas: Kanna hy kô hystoe, Joanie Galant-hulle en Krismis van Map Jacobs”, Tydskrif vir Letterkunde, 49(1), pp. 51–69. doi: 10.4314/tvl.v49i1.5.