Anker, J. (2010) “Wederkoms. Die lewe en geskiedenis van Jannes Hoop (Louis Kruger)”, Tydskrif vir Letterkunde, 47(1), p. 180. doi: 10.17159/tl.v47i1.3397.